Utredning

 

Ryds Behandlingshem AB tillgodoser även utredningar kring klientens svårigheter. Våra neuropsykiatriska utredningar genomförs tvärvetenskapligt och i utredningsteamet ingår Specialistläkare i psykiatri, leg. Psykolog samt Socionom. Samtliga i utredningsteamet har gedigen utbildning inom neuropsykiatri och mångårig utredningsvana. (utredningsteamet leds av specialistläkare Gerhard Karlström som även är verksam på Barn- och ungdomspsykiatriska klininken i Jönköping)

Utredningen består av anamnestagande av såväl klient som anhörig, skolkontakt, observation på behandlingshemmet, psykologtestning av begåvningsprofil och utifrån frågeställning från uppdragsgivaren vidare psykologtestning. Vidare ingår läkarbedömning samt genomgång av tidigare viktiga dokument tex journalhandlingar.

Utredningen utmynnar i en rapport där det förutom bakgrundsanamnes redovisas diagnossättning enligt DSM-5 samt en funktionsbeskrivning och råd utifrån funktionssvårigheter.

Vårt mål med utredningen är att hjälpa till med förståelsen kring hur klienten fungerar. Vi vet av erfarenhet att rätt diagnos är en förutsättning för att ge rätt behandling på alla plan, dvs både i vardagen och mer specifikt via terapi och vid behov av medicinering. Vi har som mål att genomföra samlade utredningar och genomför utredningen under en 2 månaders period.