Personalen

På Ryds Behandlingshem AB strävar vi efter en jämn köns- och åldersfördelning i vår personalgrupp. All personal har adekvat utbildning och/eller personlig lämplighet och erfarenhet för att arbeta med våra elever. I personalgruppen finns socionomer, personal med behandlingsassistent- och behandlingspedagogutbildning, lärare, skötare m.m. Vi har även egen läkare och sjuksköterska. Vi anlitar också psykolog/handledare.

På Drömhus i Lillviken arbetar föreståndare,gruppledare, behandlingsassistenter samt en kokerska. Dagtid och kvällstid arbetar alltid 2-3 behandlingsassistenter och på nätterna har vi vaken nattpersonal samt jour.

 

Utöver dessa finns skolans lärare tillgängliga i sina lokaler alla vardagar under kontorstid, kokerska 4 dagar/vecka samt föreståndare hela veckan.

 

Behandlingspersonalen erbjuds kontinuerligt kompetensutveckling bl.a. genom kortare eller längre utbildningar inom t ex neuropsykiatri, medicinhantering, dokumentation etc.

Vi har ett samarbete med Campus Itolv i eksjö, vilket innebär att vi ofta har praktikanter hos oss.

 

 


    

 

 

 

Vid Placeringsförfrågan Ring:

070-396 99 04

Vid Brådskande Ärenden Ring:

070-396 99 04